ETFE

فروردین 16, 1388

معجزه پلیمر برای هزاره جدید

چند دهه قبل، معماران تنها می­توانستند تصوری از ایده­های خلاقانه و بناهای شگفت انگیز خود داشته باشند، درحالی که امکان ساختن چنین پروژه­های جاه طلبانه­ای وجود […]
سایت دانشجو