کاوشگر

دی 18, 1388

بسته شدن چشمان کاوشگر مريخ

ناسا ششمين سالگرد ورود کاوشگر «روح» (اسپريت) را به سطح مريخ جشن گرفت. ماموريت اين روبات و برادر دوقلويش بايد تنها سه هفته به طول مي انجاميد اما پانلهاي خورشيدي اين روبات کمک کردند که زندگي محبوب ترين کاوشگر دنيا 6 سال به طول انجامد.
سایت دانشجو