کارت دانشجویی بین‌ المللی

آذر 29, 1395

کارت دانشجویی بین‌ المللی،خدمتی نو

محمدرضا شمشیرگر مدیر دفتر نمایندگی ایران کارت بین المللی دانشگاهیان در گفت و گوی خبری خود، درباره کارتهای بین المللی دانشجویان و استادان گفت: سازمان جهانی انی کارت […]
سایت دانشجو