چهارمین کنفرانس

آذر 8, 1393

برگزاری چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

چهارمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع «پیشرفت ایران ؛ گذشته ، حال ، آینده  » در روز های 30 و 31 اردیبهشت ماه […]
سایت دانشجو