پردیس شهید هاشمی‌نژاد دانشگاه فرهنگیان

بهمن 18, 1393

پذیرش دانشجو در پردیس هاشمی‌نژاد دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید هاشمی‌نژاد دانشگاه فرهنگیان از پذیرش حدود 280 نفر در رشته‌های علوم تربیتی و دبیری بهمن‌ماه این دانشگاه خبر داد. رشته‌های دبیری در ساختمان بازسازی شده شهید هاشمی‌نژاد […]
سایت دانشجو