ویکی مدیا

خرداد 30, 1392

ماهنامه علمی تخصصی ژئومپیا – شماره نوزدهم

شماره نوزدهم ماهنامه علمی - تخصصی ژئومپیا منتشر شد. نسخه الکترونیکی این نشریه به صورت رایگان در هفته اول هر ماه منتشر می‌شود.
سایت دانشجو