وکیل

آذر 28, 1389

عکاسی پرتره به روایت دوربین دانشجو

پرتره از آغاز اختراع عکاسی تاکنون تغییرات فراوانی پیدا کرده است. برای گرفتن یک پرتره خوب باید موارد زیر را مد نظر داشته باشید: ۱) صورت […]
سایت دانشجو