ولنتاین

بهمن 23, 1396

حقایق جالب در مورد روز ولنتاین

ولنتاین روز عشق یا روز عشاق است که در بیشتر کشورهای جهان این روز شناخته شده است. در ایران هم چند وقتی است که روز ولنتاین […]
بهمن 23, 1396

ولنتاین چیست؟

روز ولنتاین روزی که به تازگی در فرهنگ ایرانی،به عنوان یک روز مناسبتی مهم یاد میشود. روز ولنتاین (روز عشاق و  روز عشق‌ورزی) در فرهنگ مسیحی […]
سایت دانشجو