وظایف دانشگاه ها

آبان 24, 1395

تشکیل کمیته ویژه رسیدگی به تخلفات علمی در دانشگاه آزاد

دکتر ‘حمید میرزاده’ در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین، سرقت علمی را زشت ترین نوع دزدی خواند و گفت: علم مقدس و الهی است […]
سایت دانشجو