وحيده کرباسي

دی 30, 1393

ساخته شدن سامانه پايش سطوح ميکروني در دانشگاه امیرکبیر

وحيده کرباسي، پژوهشگر طرح، اندازه‌گيري‌هايي در حد ميکرون را يکي از ابزارهاي مورد نياز در آزمايشگاه‌هاي مهندسي پزشکي برشمرد و گفت: در برخي امور پژوهشي از […]
سایت دانشجو