هوش بری

مرداد 23, 1396

اپیوئیدها و مصرف نادرست از آنان پس از جراحی

در یکی از مطالعات اخیر مشخص شد افرادی که بعد از عمل جراحی از جانب پزشک داروهای اپیوئید دریافت می کنند، پس از گذشت مدتی از […]
سایت دانشجو