هوا و فضا

آبان 1, 1395

راه اندازی بنیاد هوا و فضا در دانشگاه شیراز

مجید ارشاد رئیس دانشگاه شیراز گفت: این بنیاد با هدف توسعه روابط این دانشگاه با صنعت و بخش‌های کاربردی جامعه ، بهبود بستر همکاری اساتید دانشگاه […]
سایت دانشجو