هم افزایی پژوهشی

شهریور 10, 1394

فضای مجازی اسلامی ایرانی در دانشگاه

تفاهم نامه «سند هم افزایی پژوهشی، آموزشی و ترویجی فضای مجازی اسلامی ایرانی» بین مرکز ملی فضای مجازی با دانشگاه شهید بهشتی منعقد شد. این تفاهمنامه […]
سایت دانشجو