هماهنگی های مغز

خرداد 24, 1395

تفاوت مغز زنان و مردان در اعمال مربوط به همزمانی و هماهنگی

تحقیقات اخیر نشان داده اند هنگامی که زنان می خواهند به همراه مردان کاری را به صورت هماهنگ انجام بدهند؛ عمل مورد نظر از لحاظ همزمانی […]
سایت دانشجو