هفتمین همایش ملی آموزش

دی 11, 1393

هفتمین همایش ملی آموزش

به یاری خداوند متعال و حمایت بخشهای مختلف فعال در عرصه آموزش کشور، هفتمین همایش ملی آموزش با اهداف ” بهبود سطح کیفی فرآیند یاددهی ، یادگیری، معرفی […]
سایت دانشجو