هشتمين دوره جشنواره وب ايران

اسفند 10, 1394

کسب رتبه برتر جشنواره وب ایران توسط دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد در هشتمين دوره جشنواره وب ايران موفق به كسب رتبه برگزيده در بخش «دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي» شد.  شاخص‌هاي ارزيابي این جشنواره […]
سایت دانشجو