نیمکره چپ مغز

اردیبهشت 11, 1396

چرا مغز دو نیمکره دارد؟

مغز انسان از دو نیمکره تشکیل شده است و محققان با بررسی هایی که اخیرا بدان دست یافته اند به این نتیجه رسیده اند که این […]
سایت دانشجو