نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی

مهر 12, 1394

آغاز ثبت‌نام مراسم ازدواج دانشجویی

ثبت نام نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی از طریق سامانه ثبت نام ازدواج دانشجویی در دانشگاه ها آغاز و به مدت ۲۰ روز یعنی تا ۳۰ مهرماه […]
سایت دانشجو