نمک زدایی آب ها

بهمن 19, 1394

ابداع فناوری نوین آب شیرین کن

 فناوری که در باتری برای شارژ وسایل الکترونیکی به کار گرفته می شود این بار می تواند از آب شور دریاها، آب شیرین تهیه کند. در […]
سایت دانشجو