نمایش‌های عروسکی

فروردین 27, 1395

انتشار فراخوان بخش میدانی جشنواره عروسکی دانشجویان

نمایش میدانی از بخش جنبی چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان، با رویکرد نوآوری، خلاقیت و استفاده از تکنولوژی نوین در نمایش عروسکی، از ۷ […]
سایت دانشجو