نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري

دی 25, 1393

امضا تفاهم نامه میان دانشگاه فردوسي و شركت بهره‌برداري قطار شهري مشهد

تفاهم نامه همكاري مشترك دانشگاه فردوسي و شركت بهره برداري قطار شهري مشهد در حاشيه نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي به امضاي طرفين […]
سایت دانشجو