نشست دوره های فلسفه و هنر

اسفند 13, 1393

برگزاری دومین دوره از سلسله نشست های فلسفه و هنر

 انجمن علمی نقاشی با همکاری کانون نمایش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر برگزار می کند:”دومین دوره از سلسله نشست های فلسفه و هنر”   با […]
سایت دانشجو