نرم افزار متلب

آذر 9, 1393

دعوت به کار از برنامه نویسان نرم افزار Matlab

گروه آموزشی MatlabProject در سال 1383 با هدف آموزش نرم افزار متلب و انجام پروژه های مرتبط با آن تشکیل گردید. این گروه جهت پیوند بخش […]
سایت دانشجو