نبود ماه

مرداد 9, 1395

اگر ماه نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

وجود ماه و تاثیر آن بر کره ی زمین برای همه انسان ها بسیار مهم است و نقش پررنگی را در فرهنگ، زبان و افکار آنان […]
سایت دانشجو