ناسا

بهمن 28, 1394

بررسی روابط عاشقانه بر اساس علم فیزیک

هنگامی که صحبت از عشق و روابط عاطفی به میان می آید معمولا افراد از احساسات  و روابط نامرئی و مرموزی در این رابطه صحبت می […]
آذر 18, 1394

هواپیما‌های فوق سرعتی ناسا در راهند

هم اکنون هواپیماهای فوق سرعتی جهان در حال طراحی می‌باشند. این هواپیماها سرعتی بیشتر از سرعت صوت دارند. اما این هواپیماهای فوق سرعتی یک اشکال اساسی […]
سایت دانشجو