موسسات غیرانتفاعی

آبان 5, 1394

پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: با توجه به اینکه دانشگاه پیام نور دانشجویان را ولی‌نعمت خود می‌داند، تحصیل در دانشگاه پیام نور در حقیقت آموزش برای […]
سایت دانشجو