موریانه ها

فروردین 26, 1396

مورچه ها؛ حشرات همدل و متحد

محققان در بررسی های جدید خود در آفریقا دریافتند که مورچه ها برخوردی کاملا برادرانه با یکدیگر دارند چنانکه حتی دوستان مصدوم خود را نجات می […]
سایت دانشجو