موادغذایی

اسفند 4, 1387

وجود نانو ذرات در موادغذايي مفيد است

به گزارش مهر، دانشمندان هلندي بر اين باورند غذاهاي توليد شده با استفاده از نانوتكنولوژي از سلامت كامل برخوردار بوده و قدرت جذب مواد غذايي را […]
سایت دانشجو