مهریه عند المطالبه نه عند ‏الاستطاعه

مرداد 21, 1388

مهریه عند المطالبه نه عند ‏الاستطاعه!

تلاش براي “فريب دادن قانوني” زنان در هنگام ازدواج، از طريق ايجاد تغييري کوچک ولي ‏تعيين کننده در عقدنامه ها این ترفند ‏عبارت است از تلاش […]
سایت دانشجو