مهارت هاي زندگي دانشجويي

خرداد 18, 1395

ابلاغ تدريس “مهارت هاي زندگي دانشجويي” به دانشگاه ها

با ابلاغ معاون آموزشي وزارت علوم به كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور، واحد مهارت هاي زندگي دانشجويي به عنوان دو واحد درس اختياري در […]
سایت دانشجو