مهارت آموزی

آبان 9, 1395

مهارت آموزی مهمترین هدف دانشگاه جامع علمی- کاربردی

فرزان قالیچی اعلام کرد: اکثر رشته های دانشگاهی به خصوص رشته های علوم انسانی فقط به صورت تئوری تدریس می شوند و دانشگاه جامع علمی- کاربردی […]
مرداد 6, 1395

ضرورت فراگیری مهارت،در دوران تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان

محمد سنجری در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مدیران نهادهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خراسان جنوبی افزود: متاسفانه خانواده ها از ظرفیت های مهارت […]
سایت دانشجو