منشور حقوق دانشجویی

آبان 12, 1394

آخرین وضعیت منشور حقوق دانشجویی

در آذرماه سال 1393 خبر رونمایی از منشور حقوق دانشجویی در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و با حضور معاونین فرهنگی دانشگاه‌ها منتشر شد.  انتشار عمومی […]
سایت دانشجو