مفاهیم

اسفند 15, 1390

آموزش سطح مقدماتی SQL Server 2008

اصطلاح پایگاه داده یکی از اصلاحات رایج در شاخه انفورماتیک است. امروزه بحث پایگاه داده را در بسیاری از کتابها و مقالات میتوان دید ولی کار در محیط عملی و یادگیری مفاهیمی به جز مفاهیم پایه مهمترین مطلبی هست که در بازار کار مورد استفاده قرار می گیرد و اصولا کمتر در کتاب ها به آن پرداخته شده یا به صورت غیر ملموس می باشد.
مرداد 28, 1387

رياضيات را چگونه بايد ياد بگيريم ؟

مدت هاي مديدي است كه رياضيات به عنوان درسي كه ياد گرفتن آن دشوار است، شهرت دارد. براي بسياري از افراد ، رياضي درس سختي است […]
سایت دانشجو