مغز

اردیبهشت 11, 1396

چرا مغز دو نیمکره دارد؟

مغز انسان از دو نیمکره تشکیل شده است و محققان با بررسی هایی که اخیرا بدان دست یافته اند به این نتیجه رسیده اند که این […]
اسفند 15, 1395

مغز و اثر McGurk

حتما شما هم به هنگام تماشای فیلم های خارجی دوبله شده به زبان خودتان، متوجه ناهماهنگی صدایی که از دهان بازیگران خارج می شود و حرکات […]
اسفند 4, 1394

برای ترک عادات خود سختگیری نکنید

اگر می خواهید رفتار جدیدی را در وجود خود پرورش دهید بر خود سختگیری چندانی نکنید. مطالعات جدید نشان داده اند که اگر برای یادگیری یک […]
دی 3, 1388

مدلسازي براي فعاليت‌هاي مغز

تكامل مغز طي ميليون‌ها سال باعث شده كه مغز به شكل شبكه‌ بزرگي از ميليارد‌ها عصب و ارتباط سيناپسي درآيد. در مقاله زیر به پیچیدگی مغز و تلاش دانشمندان برای درک آن خواهیم پرداخت
سایت دانشجو