معاون آموزش و تحقیقات تکمیلی

بهمن 8, 1393

مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

دکتر‌ محمدعلی‌کریمی، معاون آموزش و تحقیقات تکمیلی دانشگاه پیام نور اظهار داشت: فردا 8 بهمن ماه مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام […]
سایت دانشجو