مشاوره شغلی

اسفند 3, 1393

طرح مشاوره شغلی دانشگاه ها و اجرای آن از سال آینده

رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از ابلاغ طرح مشاوره شغلی به دانشگاه ها و اجرای آن از سال تحصیلی آینده خبر داد. به […]
سایت دانشجو