مسلمانان

خرداد 18, 1395

صدور مجوز پذیرش دانشجو در رشته عرفان اسلامی

دبیر شورای برنامه ‌ریزی آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی به مناسبت تاسیس رشته کارشناسی ارشد عرفان اسلامی در این دانشگاه، یادداشتی را با عنوان عرفان اسلامی و […]
سایت دانشجو