مدیریت شهری

مهر 27, 1395

سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه

سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه در راستای تقویت و ارتقاء حرفه ای جامعه مهندسان کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه، […]
آذر 2, 1393

همایش ملی اقتصاد مقاومتی ، مدیریت شهری

همایش ملی اقتصاد مقاومتی ، مدیریت شهری ، در دی ماه ۹۳ ، توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار می شود. تاریخ های […]
سایت دانشجو