متاهل‌

خرداد 25, 1395

تسهیلات دانشگاه تهران ویژه متاهل‌ها

عباس باقری  معاون دانشجویی  کوی دانشگاه تهران در گفت و گوی خبری خود اعلام کرد: دانشجویان متقاضی و متاهل دانشگاه تهران که در نوبت خوابگاه متاهلین […]
سایت دانشجو