فرهنگ کتاب

خرداد 11, 1395

توضیح جهاد دانشگاهی درباره “جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان”

در پی انتشار مصاحبه دکتر سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی توضیحاتی در خصوص جشنواره فرهنگی کتاب سال فرهنگی ارائه کرد. به گزارش […]
سایت دانشجو