فرزندان

اسفند 10, 1394

تاثیر مخرب سرکوب احساسات منفی بر والدین

تحقیقات جدید نشان داده اند که والدینی که احساسات حقیقی خود را در پشت چهره ای شاد و ساختگی از فرزندان خود پنهان می کنند پس […]
بهمن 4, 1394

بدهی های مالی والدین و تاثیر مخرب آن بر کودکان

تحقیقات اخیر نشان داده اند که کودکانی که والدین آن ها بدهی های مالی متعددی دارند بیشتر در معرض ابتلا به ناهنجاری های رفتاری قرار دارند. […]
سایت دانشجو