فراگیری مهارت

مرداد 6, 1395

ضرورت فراگیری مهارت،در دوران تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان

محمد سنجری در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مدیران نهادهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خراسان جنوبی افزود: متاسفانه خانواده ها از ظرفیت های مهارت […]
سایت دانشجو