عنبیه

تیر 28, 1395

اسکن عنبیه جایگزین اثر انگشت

سازمان FBI تاکنون برای امور هواپیمایی عنبیه ی 460  هزار نفر از مردم را اسکن کرده است و به احتمال زیاد این تکنولوژی را جایگزین اثر […]
سایت دانشجو