علم

آبان 24, 1395

تشکیل کمیته ویژه رسیدگی به تخلفات علمی در دانشگاه آزاد

دکتر ‘حمید میرزاده’ در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین، سرقت علمی را زشت ترین نوع دزدی خواند و گفت: علم مقدس و الهی است […]
آذر 17, 1394

نیایش پیامبر(ص)، پیام جاودانه برای دانشجویان

پیامبر خدا حضرت محمد(ص) «علم» و «نفع» را به هم گره زده اند و در نیایش خویش خواستار سودمندی دانش شده و فرموده اند: «اللهم انفعنی […]
مرداد 27, 1392

ساختار جامعه‌شناختی پیری (درس‌هایی برای نظریه‌پردازی)

هدف نهایی از این مقاله، بررسی نظریه‌های پیری است که به خوبی توسط مقالات موضوع خاص مشخص شده‌اند. این مقاله، تم‌های پژوهشی را تنظیم می‌کند که نظریه‌پردازان اجتماعی در مورد پیری باید در ایجاد ابزار مفهومی جهت درک پویایی قدرت افراد مسن و جامعه مدرن در مورد آن‌ها فکر کنند.
سایت دانشجو