عفونت

شهریور 31, 1395

نکات ضروری به هنگام بروز خونریزی های شدید

متخصصان بر این باورند که تمامی افراد باید بدانند که هنگام خونریزی شدید یک فرد چگونه عمل کنند. دکتر متیو لوی، پروفسور بخش پزشکی اورژانسی در […]
دی 27, 1393

نقش سلولهای چربی در کمک به حفاظت ما در برابر عفونت

ادیپوسیت ها، (Adipocytes) و یاسلولهای چربی، برای حفظ تعادل انرژی بدن مهم هستند. اما آنها ممکن است کاربرد دیگری داشته باشند؛ مطالعه ای توسط محققانی از […]
سایت دانشجو