شیرهای دریایی

آذر 29, 1394

افزایش بی‌سابقه‌ی دمای قطب شمال

بنابر گزارش خبرگزاری سان فرانسیسکو، تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که قطب شمال با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال گرم شدن است. سال گذشته قطب شمال گرم‌ترین دوره‌ی […]
سایت دانشجو