شهریه‌ دانشگاه‌ها

خرداد 28, 1395

افزایش 15 درصدی شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی

علی آهون‌منش رییس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی اعلام کرد:تعیین شهریه‌ دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی به هیات امنا هر دانشگاه یا موسسه تفویض اختیار […]
سایت دانشجو