شرایط تغییر رشته

مرداد 25, 1395

اعلام شرایط تغییر رشته در دانشگاه تهران

حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفت و گوی خبری خود اظهار داشت: تسهیلات ویژه تغییر رشته دانشجویان دانشگاه تهران بر این اساس است که دانشجویان […]
سایت دانشجو