سینستزیا

مرداد 1, 1395

افراد آشنا به زبان اشاره بیشتر در معرض تجربه ی سینستزیا

تحقیقات جدید نشان داده اند افرادی که از زبان اشاره استفاده می کنند می توانند سینستزیا را تجربه کنند. سینستزیا حالت نادری است که در آن […]
سایت دانشجو