سيناپس

دی 3, 1388

مدلسازي براي فعاليت‌هاي مغز

تكامل مغز طي ميليون‌ها سال باعث شده كه مغز به شكل شبكه‌ بزرگي از ميليارد‌ها عصب و ارتباط سيناپسي درآيد. در مقاله زیر به پیچیدگی مغز و تلاش دانشمندان برای درک آن خواهیم پرداخت
سایت دانشجو